Ung Jazz Orsa Mora

”Musik ska byggas utav glädje …..” UNG JAZZ ORSA MORA Jazzscenen för Dig upp till 25 år!

Vi har som huvudsaklig uppgift att i samverkan med närliggande musikskolor ge jazzintresserade och övriga musikintresserade ungdomar upp till 25 år möjligheten att presentera sin egen musik på egen scen.

  • UNG JAZZ ORSA MORA (UJOM) har egen styrelse och egen budget, med fullt ansvar.
  • Konsertverksamheten styrs med kulturell ungdomsinriktning med sikte på ungdomskulturen i Ovansiljan.
  • UJOM är en del av Ung Jazz Dalarna och ingår i deras organisation.
  • UJOM har kontakter med Svensk Jazz ungdomsverksamhet och dess ungdomsansvarige.
  • UJOM utvecklar i sin verksamhet även utbildningar inom musikområdet i samverkan med andra musikintressenter samt Riksförbundet Svensk Jazz.
  • UJOM utvecklar och arbetar för jämställdhet inom sin verksamhet.
  • UJOM uppmuntrar utbildning i yrkesfrämjande syfte inom jazzmusikområdet, i sitt samarbete med skolor.
  • KOM IHÅG             Har du/ni ett bra upplägg finns möjligheter till bidrag från oss